دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

پایگاههای اطلاعاتی رایگان ملیپایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

 

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

همه موضوعات

مجلات، مجامع علمی، مراکز علمی- تخصصی، طرح‌های پژوهشی، اخبار و گزارش‌ها

 

 پرتال جامع علوم انسانی

علوم انسانی

مجلات 

 

 سامانه مجلات علمی دانشگاه تهران

همه موضوعات

مجلات

 

موتور جستجوی علم نت

همه موضوعات

موتور جستجوی علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاههای اطلاعاتی رایگان بین المللی


پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

DART-Europe

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

FreeComputerBooks

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

FreeTechBooks.com

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

OnlineProgrammingBooks

علوم کامپیوتر

کتاب‌های الکترونیکی

bookyards

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

BAEN

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

Planet eBook

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

e Library

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

CORE

همه موضوعات

مجلات

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

همه موضوعات

مجلات

Google Scholar

همه موضوعات

مجلات و طرح‌های پژوهشی

Scientific Information Database(SID)

همه موضوعات

مجلات و مجامع علمی

Knowledge E

همه موضوعات

مقالات کنفرانس‌ها و نشریات نالج‌ای